Міжнародне агентство корпоративної безпеки
+38(044) 494-47-43 +38(063) 767-64-45 infovabb@ukr.net

МОДЕЛІ ОХОРОНИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФОРМУВАНЬ

Головна » Новини » МОДЕЛІ ОХОРОНИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФОРМУВАНЬ

Лисенко Сергій Олексійович кандидат юридичних наук,
Докторант інституту права ім. Володимира Великого МАУП

У статті розглядаються питання створення і функціонування підрозділів і служб забезпечення безпеки підприємств. Проаналізовано моделі створення таких служби та їх функції. На основі аналізу запропоновано окремі практичні способи підвищення ефективності роботи служб безпеки підприємств
Ключові слова: служба безпеки, підрозділи служб безпеки, фізична охорона, охорона комерційної таємниці, охорона інформації, функції служб безпеки
В статье рассматриваются вопросы создания и функционирования подразделений и служб обеспечения безопасности предприятий. Проанализировано модели создания таких служб и их функции. На основе анализа предложены определенные практические способы повышения эффективности работы служб безопасности предприятий
Ключевые слова: служба безопасности, подразделения службы безопасности, физическая охрана, охрана информации, функции служб безопасности
In the article the questions of formation and existence of units and services of security agencies of the enterprises were considered. Models of creation of such units were analyzed. At the base of this analyses some proposals for practical methods of improving of the effectiveness of the work of security services of enterprises were formed
Key words security service, units of security service, physical security, security of information, functions of security service.
Постановка проблеми Система забезпечення безпеки підприємств не є сталою. Вона постійно розвивається, так як вдосконалюються технологічні процеси з одного боку, вдосконалюється виробництво і воно вимагає нових підходів до забезпечення безпеки виробничого процесу. З іншого боку вдосконалюються системи пошуку інформації, форми і методи промислового шпіонажу та методи використання отриманої інформації в цілях вдосконалення окремих технологічних процесів. Зростає конкуренція при цьому форми і методи конкурентної боротьби в Україні є неписаними і в цій боротьбі опоненти використовують самі різноманітні форми і методи. 
Таким чином зростає необхідність охорони підприємств, технологічних процесів, фінансових процесів, охорони кадрового складу, який займається виробництвом продукції та інших аспектів, які можуть вплинути на стан виробництва. Для вдосконалення системи забезпечення безпеки підприємств установ та організацій необхідно розробити певні моделі, які можна використовувати при практичних діях з метою такої охорони.
Метою статті є розробка моделей охорони підприємств, які можна застосовувати при будь-яких технологічних процесах та в будь-яких методиках охорони.
Стан вивчення проблеми. Проблеми забезпечення безпеки підприємств неодноразово розглядалися вченими і практиками [1,2,3]. При чому ці проблеми розглядалися з різних позицій: з позиції підбору та розстановки персоналу, утворення та функціонування служб безпеки на підприємствах і в установах, створення служб розвідки і контррозвідки, охорона комерційної таємниці, фізична охорона керівників та т. ін.
Разом з тим в окремих випадках були запропоновані моделі створення тих чи інших систем безпеки, проте вони не були опрацьовані до кінця, тобто не було запропоновано за якими моделями повинна здійснюватися охорона підприємств та установ.
Виклад основних положень В системі забезпечення безпеки підприємницької діяльності особливу роль відіграє структура органів, які відповідають за забезпечення безпеки, їх побудова, взаємовідносини між собою, їх активність та результативність. Сучасний стан забезпечення безпеки підприємств дає можливість створити певні моделі, які ми можемо застосовувати при практичній діяльності у сфері безпеки.
Разом з тим треба констатувати що модель забезпечення безпеки підприємств може існувати тільки для одного виду підприємств і не може застосовуватися для всіх. Проте зробити спробу створити модель забезпечення безпеки для всіх видів підприємств однієї галузі ми можемо.
Наприклад, для підприємств, які випускають промислову продукцію модель безпеки може бути такою:
- служба безпеки, яка координує всі заходи пов'язані з забезпеченням безпеки, яка планує і практично здійснює всі заходи спрямовані на різні сторони охорони та забезпечення діяльності підприємств і безпосередньо доповідає керівнику підприємства або власникові про всі заходи, які здійснюються у сфері забезпечення безпеки;
- підрозділи охорони території та споруд, які працюють позмінно і забезпечують пропускний режим та фізичну охорону території. Дані підрозділи доцільно розташовувати на воротах та по периметру підприємства. Крім того якщо є можливість треба застосовувати сучасні засоби технічної охорони, які у поєднанні з фізичною охороною створюють подвійний рубіж охорони території та споруд;
- служба розвідки, до завдань якою входять наступні напрями: встановлення контактів з усіма подібними підприємствами галузі, перевірка їх готовності до співпраці можливість використання їх досвіду та технологічні новації які вони використовують;
- служба контррозвідки, яка має за мету збереження технологічних таємниць, виявлення і припинення діяльності розвідок інших підприємств, охорона комерційної та іншої інформації;
- служба перевірки та визначення лояльності кадрового складу, яка здійснює відбір та розстановку кадрів, доповідає керівникові служби безпеки, з метою інформування керівництва або власника про всі можливі спроби використати інформацію, яка є конфіденційною та інші випадки неадекватної поведінки персоналу;
- служба забезпечення інформаційної безпеки, яка має визначати яка інформація є комерційною таємницею і охороняти її від намагань вкрасти та використати з іншою метою [4].
Відрізняється певною мірою і модель системи забезпечення безпеки для підприємств, які не виробляють продукції. Це торгівельні фірми, консультаційні центри та інші заклади. Модель охорони безпеки таких підприємств та установ має дотримуватися наступних напрямів:
- служба безпеки яка організовує всю охорону установи, особливо фізичну з використанням технічних засобів, адже питання комерційної таємниці досить часто відсутні на таких підприємствах;
- фінансова розвідка та контррозвідка особливо для торгівельних та обслуговуючих фірм та установ, яка має контролювати фінансові потоки і забезпечувати їх прозорість для керівництва або власників;
- кадрова служба, мета якої є встановлення та спостереження за поведінкою персоналу
Існують і інші моделі забезпечення безпеки підприємств установ та організацій, але вони більш нетипові, тому розглядати їх треба в коремих дослідженнях.
Розглянемо тепер більш докладно, якою повинна бути служба безпеки на підприємствах, які здійснюють випуск різних видів продукції. Як ми вже відмічали така служба безпеки координує всі заходи пов'язані з забезпеченням безпеки, тобто керує всіма заходами, які спрямовані на забезпечення безпеки. Головним в діяльності такої служби є планування її діяльності. При цьому план може складатися як стратегічний на декілька років так і тактичний та поточний [5]. При цьому стратегічний план має передбачати різні напрями діяльності від збільшення виробництва до переводу всієї охорони на технічне забезпечення.
Тактичні плани можуть включати питання, які повинні бути здійснені за невеликий період часу, наприклад, перевірити несення служби охоронцями у вечірній час та підготовку доповідної з цього питання для керівництва підприємства. При цьому перевірка може проводитися неодноразово та раптово.
У питаннях розвідки і контррозвідки тактичні плани передбачають певні конкретні аспекти такої діяльності, наприклад, вивчення можливості проникнення до бази даних конкурентів, вивчення графіку роботи фірм, які займаються перевезенням продукції конкурентів з метою випередити їх та т. ін.
Поточні плани це тижневі або місячні плани, які охоплюють поточну роботу служби і при цьому вони включають питання, які відмічені в стратегічних планах та в тактичних планах. Поточні плани завжди складаються за потреби виконати те чи інше конкретне завдання.
В цілому планування для служби безпеки це підстава для підготовки доповіді керівництву та власникам про те, що робить служба безпеки та що вона планує робити в майбутньому 
Щодо підрозділів фізичної охорони то вони можуть бути поділені на два типи моделей. Модель, яка має охороняти територію з використанням чи без використання технічних засобів, та модель з фізичної охорони керівництва та осіб, які мають доступ до комерційної таємниці чи є носіями такої інформації.
Крім того підрозділи фізичної охорони можуть охороняти і осіб, які перевозять грошові суми або інші матеріали, що становлять певний інтерес для конкурентів. Підрозділи з охорони інформаційної безпеки недоцільно включати до підрозділів фізичної охорони, адже функції цих підрозділів різні [6].
Існують відповідні методики відбору персоналу зазначених підрозділів, адже вони можуть певною мірою впливати в цілому на стан виробничої діяльності. Тому моделі відбору персоналу повинні бути такими: 
- встановлення чіткого місця попередньої роботи кандидатів, їх ставлення до роботи, причини звільнення та відкритість такої інформації;
- особисті якості, комунікабельність, відкритість, схильність до вживання алкоголю, тютюну, витривалість, схильність до хворобливості та т. ін.;
- ставлення до роботи, відповідальність, байдужість, основний мотив заробляння грошей; 
- сімейний стан, одружений, наявність дітей, неодружений, розведений та т. ін;
Ці моделі певною мірою мають застосовуватися у питаннях створення підрозділів фізичної охорони при цьому служба охорони повинна тісно співпрацювати з кадровим апаратом, який повинен перевіряти всі якості кандидатів.
Інші моделі стосуються організації самої охорони підприємств. Ідеальною є наявність відеокамер, які встановлюються по периметру підприємств з єдиним або двома центрами, які цілодобово контролюють всю територію. Разом з тим такий вид охорони є не з дешевих, тому частіше застосовується метод використання охоронців, які несуть службу вдень в вночі і обладнаний перепускною системою контрольно-пропускний пункт.
Моделі служби розвідки не завжди є відкритими, але, на нашу думку, до цієї служби повинен входити аналітик, який має групувати добуту інформацію, готувати звіти та пропозиції щодо подальшого напряму використання того чи іншого технологічного пристрою та т. ін.
До служби розвідки треба включати осіб, які мають здібності проводити розвідувальне опитування, вміти перевтілюватися, використовувати різні технічні засоби спостереження.
Важливою в системі забезпечення безпеки підприємств є служба контррозвідки, яка має включати в себе осіб, що чітко знають комерційні та інші таємниці та вивчають шляхи її збереження. Контррозвідники мають володіти всіма комерційними таємницями і розробляти форми і методи протидії спробам їх вкрасти.
В системі безпеки підприємств для більш повного забезпечення безпеки є необхідність у створенні психологічної групи, яка має проводити соціологічні опитування, пропонувати призначення кадрів, встановлення випадків неадекватної поведінки, яка може бути загрозою для окремих підрозділів підприємств, або для підприємства в цілому. В цій сфері проводилися певні дослідження, але вони вимагають певного рівня узагальнення та розробки практичних напрямів такої діяльності [7] 
У зв'язку з активним розвитком інформаційних систем, мережі Інтернет, соціальних мереж та інших видів електронної комунікації необхідним є також створення підрозділу забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпеки включає в себе не тільки використання комп’ютерних мереж, а й вивчення найновіших способів зняття інформації та способів протидії таким спробам.
Висновки Як видно з цього короткого аналізу в цілому модель підрозділу забезпечення безпеки повинна включати в себе 5-6 осіб, які чітко знають свою дільницю роботи, але вони повинні діяти як одна команда, тому що недоліки чи недопрацювання одного з підрозділів може призвести до серйозних наслідків в цілому. Крім того незважаючи на наявність багатьох фірм, які надають послуги з забезпечення безпеки необхідно створювати власну службу безпеки. Адже існує правило, що будь яку людину можна перевербувати за допомогою грошей.
Список використаних джерел
1. Низенко Е.І. Деякі питання впровадження конкурентної розвідки в ринкове середовище // Верховенство права: історія, теорія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К. 22.12. 2010. – С. 211-231
2. Коваль А.С., Затонская А.Д. Юрист и безопасность бизнеса. Психологические аспекты. – М.: ТК Велби, 2006. – 304 с.
3. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємство та правовий захист комерційної таємниці: Навчально-практичний посібник для вищих навчальних закладів. – К: Олан, 2005. – 208 с.
4. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства: Учебное пособие. К.: Европ. университет , 2004. – 555 с.
5. Пучков С.В. Кузнецов С.А. Управление системой безопасности фирмы: Практическое руководство к действию. / С.В. Пучков, С.А. Кузнецов// - М. АСТ-ПРЕСС, 2001. – 128 с.
6. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекцій. / А.І. Марущак// К.: КНТ, 2007. – 532 с.
7. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала: Учебное пособие. / К.В. Харский// СПб.: Питер, 2003. - 496 с.