Оцінка рівнів розвитку та надійності інформаційної безпеки організації

Сьогодення примушує нас з окремою увагою ставитись до інформаційної безпеки організацій. Нами розроблена технологія оцінки рівнів розвитку та надійності обраних моделей інформаційної безпеки організації, не залежно від форми власності та сфери діяльності. Отримуючи дані про рівень розвитку та надійності інформаційної безпеки організації, ми вираховуємо загальний рівень стабільності її інформаційної безпеки. Створенням цієї оцінки, ми наголошуємо на універсальність обраних моделей інформаційної безпеки для організацій. Керівникам пропонуємо управляти ними в залежності від виявлених недоліків під час оцінки, згідно наших рекомендацій. Даний вид управління дозволяє приймати вірні керівні рішення, уникаючи вплив людського фактору. Регулярне проведення даної оцінки дозволить розуміти всю картину та бачити результати прийнятих керівних рішень.(Всі поля обов'язкові для заповнення)

Назва підприємства :

Код ЄДРПОУ :

Поштова скринька :


Розмір соціального пакета на 1 робітника (грн.)
Детальніше

Показник «n» визначається, як середнє арифметичне, шляхом ділення суми всіх соціальних платежів організації своїм робітникам «а» (відпускні, страхові виплати, допомога на лікування/навчання та інше), на кількість робітників в організації «в».
Тобто по формулі: n = а/в;
Вимірюється в грошових одиницях.
Відношення валового прибутку до розміру активів (суми основного та обертового капіталів)
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення валового прибутку організації «а», на загальну суму активів організації (суми основного та обертового капіталів) «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в) ;
Вимірюється у відсотках.
Середньомісячна нарахована заробітна плата на 1 робітника
Детальніше

Показник «n» визначається, як середнє арифметичне, шляхом ділення всієї суми нарахованої заробітної плати за місяць всім робітникам в організації «а», на кількість всіх робітників «в».
Тобто по формулі: n = а/в ;
Вимірюється в грошових одиницях.
Частка чистого прибутку, від валової реалізації результатів діяльності
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення суми чистого прибутку організації «а» (після виплат всіх обов’язкових платежів, податків, оренди, відсотків по зобов`язанням та інше), на загальний валовий прибуток організації від діяльності «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в) ;
Вимірюється у відсотках.
Площа власних приміщень для діяльності, порівняно з орендованими
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення суми всіх площин власних приміщень організації «а», на загальну суму площі всіх приміщень організації (площа власних приміщень + площа орендованих приміщень) «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в) ;
Вимірюється у відсотках.
Доля штатних робітників із вищою (бакалавр, магістр) освітою, порівняно із такими, що не мають їх
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення кількості робітників з вищою (бакалавр, магістр) освітою «а», на загальну кількість робітників організації «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Кількість рівнів допуску до інформації
Детальніше

Показник кількості рівнів допуску до користування інформацією в організації встановлюється адміністрацією організації та надається нею. Різні рівні допуску до інформації відповідають певним посадами в організації та певним користувачам.
Вимірюється цілим числом.
Рівень наявності захищеної комп`ютерної техніки від її загальної кількості
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення кількості захищених комп`ютерів в організації «а», на загальну кількість комп`ютерів в організації «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Доля витрат на інформаційну безпеку від загальної суми витрат
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення суми річних витрат на підтримання інформаційної безпеки в організації «а», на загальну суму річних обов`язкових витрат (податки, заробітна плата, реклама, оренда, тощо) організації «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Рівень дебіторської заборгованості від валового доходу
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення суми загальної дебіторської заборгованості перед організацією «а», на всю суму валового доходу закладу «в» (без будь-яких відрахувань), та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Кількість перевірок контролюючих органів
Детальніше

Показник дорівнює кількості всіх проведених в організації перевірок будь-якими контролюючими органами.
Вимірюється цілим числом.
Розмір заборгованості по зарплатні на 10 робітників
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення загальної суми заборгованості організації перед робітниками «а», на загальну кількість робітників, перед якими виникла ця заборгованість «в», та помножений на 10.
Тобто по формулі: n = 10 * (а/в).
Вимірюється у грошових одиницях.
Кількість відкритих виконавчих проваджень відносно підприємства
Детальніше

Показник дорівнює кількості відкритих виконавчих проваджень відносно організації. Ці дані можна знайти на відкритому Інтернет ресурсі – Єдиний реєстр боржників, або за посиланням:
Вимірюється цілим числом.
Єдиний реєстр боржників
Рівень середніх щомісячних обов’язкових платежів від загального валового прибутку
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення суми обов’язкових щомісячних платежів організації «а» (податки, грошові зобов’язання, відсотки по кредиту, заробітна плата працівникам, оренда та інше), на всю суму валового доходу організації «в» (без будь-яких відрахувань), та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Частка звільнених робітників відносно загальної кількості
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення кількості звільнених робітників із організації «а», на загальну кількість робітників організації «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Кількість аналогічних підприємств розташованих в регіоні (області, місті обласного значення)
Детальніше

Показник дорівнює кількості всіх діючих організації розташованих у Вашому регіоні (області, місті обласного значення), які працюють у Вашій сфері діяльності. Отримується у відкритих Інтернет джерелах.
Вимірюється цілим числом.
Доля імпортних засобів забезпечення інформаційної безпеки від загального об’єму
Детальніше

Показник «n» визначається шляхом ділення суми вартості імпортних засобів забезпечення інформаційної безпеки під час провадження діяльності «а», на загальну сукупність вартості всіх засобів в організації з тією ж метою «в», та помножений на 100%.
Тобто по формулі: n = 100 * (а/в);
Вимірюється у відсотках.
Кількість негативних публікацій в ЗМІ про діяльність підприємства
Детальніше

Показник дорівнює кількості публікацій, в яких організацію висвітлюють з негативної сторони. Враховуються публікації в усіх джерелах (газети, журнали, Інтернет та інше).
Вимірюється цілим числом.
Кількість відмов обладнання, що забезпечує зберігання та обіг інформації
Детальніше

Показник дорівнює кількості зафіксованих відмов обладнання, яке забезпечує обіг та зберігання інформації. До них відносяться аварії в комп`ютерах,відключення від мережі Інтернет, інші випадки збоїв у роботі носіїв інформації. Отримується в адміністрації організації.
Вимірюється цілим числом.
Кількість випадків незаконного втручання в інформаційний процес
Детальніше

Показник дорівнює кількості зафіксованих випадків незаконного втручання в інформаційний процес організації. Такими можуть бути проникнення в програми та бази даних, заволодіння корпоративною інформацією, яка забезпечує роботу організації. До них відносяться як кримінальні так і адміністративні правопорушення. Отримується в адміністрації організації.
Вимірюється цілим числом.